Category Archives: Sözlük

İNSAN NEDİR?

İNSAN NEDİR? Dersen ki insan sudur Derim yüzde yetmiş dersen insan ateş, yoksa hasta mısın, bu ne iş? dersen insan rüzgar derim fazla hava insanı bozar dersen insan taş, aman dikkat, yarılmasın baş dersen insan kuş, uçamazsın, mecbur çıkarsın yokuş … Okumaya devam et

Düşünceler, Günlük, Sözlük, Sorular içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

almaş

almaş isim  1. İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. 2. mantık Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem. TDK Sözlüğü  

Sözlük içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

panteizm 

panteizm  Fransızca panthéisme “felsefe”  “Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı.” anlamındaki bu söz için TDK tarafından tüm tanrıcılık karşılığı önerilmiştir.

Sözlük içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kakofoni

kakofoni Fr. cacophonie edebiyat “Bazı sözlerde, söz öbeklerinde, boğumlanma yerleri aynı veya birbirine yakın seslerin tekrarlanması sonucu söyleyişin güçlüğe uğraması, kulağı rahatsız etmesi.” anlamındaki bu söz için TDK tarafından ses uyumsuzluğu karşılığı önerilmiştir.

Sözlük içinde yayınlandı | 1 Yorum

Fenomenoloji-Görüngübilim

fenomenoloji    Fr. phénoménologie a. (l ince okunur) Görüngü bilimi. Güncel Türkçe Sözlük  fenomenoloji bk. görüngübilim BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975 görüngübilim   İng. phenomenology (Yun. phainomenon = görünüş; logos – bilim, öğreti) I. Görüngüler bilimi, öğretisi. Bu anlamda: 1. (Kant’ta) Algılanan görüngüler öğretisi. (Kant bu … Okumaya devam et

Sözlük içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Estetik

estetik, -ği    Fr. esthétique a. 1. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat: “Boğaziçi’nin, Sarayburnu yarımadasını, tarihî üslup ve estetiklerini korumak için çok iyi hazırlanmış projeler var.” –H. Taner. 2. sf. Güzellik duygusu ile ilgili olan. 3. sf. Güzellik duygusuna … Okumaya devam et

Sözlük içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Balad

balad   İng. ballad Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad. BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978 balad   Fr. Ballade (Fransız edebiyatı) 1. (Onüçüncü yüzyılda) Dans şarkısı. 2. (Bugün) Üç … Okumaya devam et

Sözlük içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Solidarizm

solidarizm – Fransızca solidarisme- toplum bilimi “Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti.” anlamındaki bu söz için TDK tarafından dayanışmacılık karşılığı önerilmiştir.

Sözlük içinde yayınlandı | Yorum bırakın